Jak dál s hrází veseckého rybníka?

Jsou materiály, které se na jednání zastupitelstva neustále vrací, jako pověstní dobří holubi. Odmítnuté a nepodpořené odletí, aby Vám na příštím jednání zase přistály na stole. Takovým nechtěným holubem mezi materiály, které zastupitele v tomto roce projednávali v květnu, červnu i říjnu, je snaha o výkup hráze Veseckého rybníku. A jelikož čekáme, že tento materiál „přiletí“ […]

Největší kritici všech soutěží podpořili upravený tendr

Slyšíme to stále dokola již několik let. Na každé veřejné soutěži si politické hnutí Změna najde něco, s čím nesouhlasí, co je v nepořádku, co podle jejich názoru ukazuje na nečistou hru. Když jde ovšem o jejich vlastní zájem a tendr, za který zodpovídá jejich předseda, Jan Korytář, mlčí jako zařezaní a odhlasují naprosto vše. A to […]

Jak je to s novou vyhláškou o nočním klidu

Obecně závazné vyhlášky jsou zastupitelstvem města schvalovány a rušeny, ale málokdy je veřejnost dostatečně informována o tom, co přinášejí nebo co mění. Tak je tomu i u nové vyhlášky č. 6/2016., o nočním klidu, kterou Zastupitelstvo města přijalo na svém zasedání 15. 12. 2016, na základě účinnosti novely zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích. Tato […]

Já vám hazard, vy mně zámek

Velkým a nepříjemným překvapením, před posledním, červnovým zasedáním zastupitelstva města byly zvěsti, že zástupce Změny, Jan Korytář, se domlouvá s některými zastupiteli o jistém handlu. Ten měl spočívat v tom, že on ve svém hnutí zařídí podporu návratu hazardu, očekává za to ovšem podporu některých svých materiálů, které by jinak neměly šanci získat většinu. Tyto zvěsti on […]