Slyšíme to stále dokola již několik let. Na každé veřejné soutěži si politické hnutí Změna najde něco, s čím nesouhlasí, co je v nepořádku, co podle jejich názoru ukazuje na nečistou hru. Když jde ovšem o jejich vlastní zájem a tendr, za který zodpovídá jejich předseda, Jan Korytář, mlčí jako zařezaní a odhlasují naprosto vše. A to přesto, že ví, že byl vysoutěžený tendr a jeho podmínky porušeny, upraveny a nesouhlasí s původním tendrem. Účel zřejmě opravdu světí prostředky.

Na program zářijového jednání zastupitelstva města byl opakovaně předložen materiál o refinancování městského dluhopisu. Podklady připravil ekonomický náměstek Jan Korytář. Ovšem ihned v úvodu projednávání upozornil jeden z radních za exANO, že předkládaný materiál nesouhlasí s nabídkou, která byla vysoutěžena. Pokud něco takového vysloví radní a jeho slova následně potvrdí primátor, měli by ihned všichni ostatní zastupitelé zbystřit. Oni sami totiž nemají takové možnosti a znalosti předkládaných materiálů. Primátor později slova radního potvrdil a dovysvětlil, že po ukončení tendru Korytář jednal s Českou spořitelnou a dohodl se na odložení splátky 50 milionů, a to za zvednutí úrokové marže o 0,05 %. Jinými slovy. Město má dluh a na splacení tohoto dluhu každý rok poctivě ukládá desítky milionů do tzv. Amortizačního fondu, kterým by následně dluh snížilo. Poctivě a pravidelně ovšem tímto rokem skončilo. Následující rok je rokem volebním a proto se Jan Korytář dohodl, aby jednu z těch splátek mohl odložit a 50 milionů použít na něco jiného. Sice v tu chvíli nevěděl přesně na co, ale potřeb je prý hodně a peníze se vždycky hodí. Co na tom, že za tuto jeho „dohodu“ zaplatí město 3,5 milionů korun. To je dle něj vlastně zanedbatelná částka. Na přímý dotaz, zda tedy splátka půjde do konkrétní položky rozpočtu třeba na opravu bazénu, mlžil, že na tom se teprve a jistě zastupitelstvo dohodne. Tak uvidíme. Snad se opravdu využijí k rekonstrukci bazénu, která je plánována na rok 2019, a neutratí se ve volebním roce za něco méně potřebného, zato ovšem „viditelnějšího“ pro jisté hnutí. Jedno je jisté, zadlužení města se zvýšilo, přitom město by mělo právě v této době více splácet než utrácet. To nakonec potvrdil i ekonom Změny Jaromír Baxa a návrh Korytáře jako jediný ze Změny nepodpořil.

Refinancováním dluhopisu v čase příznivých podmínek, jaké jsou v těchto ekonomicky hojných letech, již nyní město ušetřilo nemalou částku. Je velká škoda, že toto úsilí je pošpiněno populismem a nejasnostmi. Je také škoda, že zadlužení města podpořili i někteří zastupitelé, kteří sice vnímali jistý problém, ale mnohdy se již vidí v povolebním čase v některých radničních křeslech.

Martina Rosenbergová a Jan Čmuchálek, zastupitelé SML (Bez politické příslušnosti)