Názory

Jak dál s hrází veseckého rybníka?

Jsou materiály, které se na jednání zastupitelstva neustále vrací, jako pověstní dobří holubi. Odmítnuté a nepodpořené odletí, aby Vám na příštím jednání zase přistály na stole. Takovým nechtěným holubem mezi materiály, které zastupitele v tomto roce projednávali v květnu, červnu i říjnu, je snaha o výkup hráze Veseckého rybníku. A jelikož čekáme, že tento materiál „přiletí“ […]

Největší kritici všech soutěží podpořili upravený tendr

Slyšíme to stále dokola již několik let. Na každé veřejné soutěži si politické hnutí Změna najde něco, s čím nesouhlasí, co je v nepořádku, co podle jejich názoru ukazuje na nečistou hru. Když jde ovšem o jejich vlastní zájem a tendr, za který zodpovídá jejich předseda, Jan Korytář, mlčí jako zařezaní a odhlasují naprosto vše. A to […]

Jak je to s novou vyhláškou o nočním klidu

Obecně závazné vyhlášky jsou zastupitelstvem města schvalovány a rušeny, ale málokdy je veřejnost dostatečně informována o tom, co přinášejí nebo co mění. Tak je tomu i u nové vyhlášky č. 6/2016., o nočním klidu, kterou Zastupitelstvo města přijalo na svém zasedání 15. 12. 2016, na základě účinnosti novely zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích. Tato […]

Já vám hazard, vy mně zámek

Velkým a nepříjemným překvapením, před posledním, červnovým zasedáním zastupitelstva města byly zvěsti, že zástupce Změny, Jan Korytář, se domlouvá s některými zastupiteli o jistém handlu. Ten měl spočívat v tom, že on ve svém hnutí zařídí podporu návratu hazardu, očekává za to ovšem podporu některých svých materiálů, které by jinak neměly šanci získat většinu. Tyto zvěsti on […]

Kdyby lež měla tvář, byla by to ta Zuzany Tachovské

Už jednou jsem psala, že si z minulého funkčního období nevzpomínám, že by zastupitelka Tachovská jedinkrát přišla na jednání zastupitelstva s konstruktivním návrhem. Za to si ovšem nikdy nenechala ujít příležitost osočit druhé. Svůj způsob jednání nezměnila ani nyní, jako členka vládnoucí koalice. Neodolá jediné příležitosti, aby si „kopla do Rosenbergové“. Přitom se opírá často o polopravdy […]