Už jednou jsem psala, že si z minulého funkčního období nevzpomínám, že by zastupitelka Tachovská jedinkrát přišla na jednání zastupitelstva s konstruktivním návrhem. Za to si ovšem nikdy nenechala ujít příležitost osočit druhé. Svůj způsob jednání nezměnila ani nyní, jako členka vládnoucí koalice. Neodolá jediné příležitosti, aby si „kopla do Rosenbergové“. Přitom se opírá často o polopravdy a lži.

V minulém čísle LZ se podivovala mému rozhodnutí podpořit některé návrhy kolegů zastupitelů v oblasti hazardu. Na mé rozhodnutí se mě může kdykoliv osobně zeptat, ale chápu, že tolik odvahy zase nemá. A pak, papír snese všechno.

Jestli jsem správně pochopila její „výkřiky“, vadí jí, že jsem podpořila zejména návrh kolegy Šolce. Je, myslím, obrovská škoda, že pro samé plánování lží a intrik nedává na zastupitelstvu větší pozor, neboť jsem tam své důvody vysvětlovala. Nevadí. Pokusím se je zopakovat tak jasně a pokud možno stručně, aby je pochopila i ona.

Tak předně. Jakékoliv změny v hazardu upravuje obecně závazná vyhláška. Trochu mne jako bývalou primátorku děsí, že tuto základní znalost zastupitelka Tachovská nemá! Kolega Šolc však žádnou vyhlášku nepředkládal. Předkládal pravidla, na kterých se někteří zastupitelé dohodli. Předkládal pravidla, která v jedné z jejich variant podpořil i její změnařský kolega Korytář. A mimochodem, byla to ta pravidla, která měl předložit rovněž její změnařský kolega, zastupitel Šedlbauer. Ten samý zastupitel Šedlbauer, který vedl pracovní skupinu, jež se usnesla po dlouhých jednáních na omezení hazardu v Liberci, a to omezeným počtem kasin. Tedy ten samý návrh, který nakonec předložil pan primátor. Na tomto návrhu se dohodli zástupci všech politických stran. A vážená paní kolegyně Tachovská, tento návrh podpořilo všech 5 členů radních z Vaší Změny pro Liberec!

Prvním podrazem zastupitelů za Změnu tedy bylo, že předložili úplně jiný návrh, než byl dohodnut, předjednán a odsouhlasen. Předložili návrh na nulovou toleranci, neboť se cítili zhrzeni odvoláním náměstkyně Hrbkové a potřebovali potrestat své koaliční kolegy z hnutí ANO. Já jsem podporovatel nulové tolerance, a proto jsem pro tento návrh zvedla ruku. Jako ostatní zastupitelé jsme očekávali splnění slibu zastupitele Šedlbauera, že se dále bude o věci jednat. Nejednalo se, což byl další podraz Změny.

Opravdu poslední pomyslnou kapkou bylo předložení materiálu pana Šedlbauera na jednání zastupitelstva o jednom kasinu, což mi jednak připomnělo návrh Jana Korytáře, který v roce 2015 navrhoval koupit liberecký zámek a udělat kasino právě v něm. Jako by se Změna vehementně snažila tento plán naplnit. Což beru jako podraz číslo 3. Snad i proto, když jsem se několikrát dotazovala, jak je ekonomický náměstek Korytář připraven nahradit chybějící zdroje z hazardu řekl, že buď se hazard obnoví, nebo se zvýší daň z nemovitosti, nebo se zvýší poplatek za odpady. S tím nemohu souhlasit. To jsou informace, které měly zaznít před hlasováním o nulové toleranci. To však Změna zamlčela. Z těchto všech důvodů se cítím Změnou být podvedena. To jsem také na předposledním jednání zastupitelstva sdělila. S tím, že už nemám zájem podporovat jakékoliv jejich návrhy, protože je stejně nedodrží či překroutí. Změně přece nikdy o nulovou toleranci nešlo.

Protože od roku 2010 již zastupitelku Tachovskou velmi dobře znám, vím, že opět přijde s dalšími nesmyslnými obviněními, útoky a pomluvami. Nechci se však snížit na stejnou úroveň a nebudu již na ně reagovat. Zajímá mě město Liberec, jeho rozvoj a budoucnost, nikoliv neustálé plivání jedovatých slin. To ještě nikdy nic dobrého nepřineslo.