Často slýcháme o tom, jak by město chtělo pomoci svým seniorům, jak si jich váží, jak ale nemá cesty či prostředky k takové pomoci. Myslím, že to není pravda. Prostředků má v posledních letech dostatek, a je škoda, že jimi plýtvá na nesmysly a doslova je vyhazuje z oken. A cesty by se také našly, stačí jen chtít.

Pojďme se tak zamyslet kupříkladu nad vyhláškou, která upravuje místní poplatek za odpady. Poplatek za svoz komunálního odpadu si stanovují samy obce místní vyhláškou, a jeho výše se tedy v jednotlivých městech liší. Teoreticky nejvyšší možný poplatek dle zákona je 1 000 Kč za osobu a kalendářní rok, a nejblíže k nám je jeden z nejvyšších poplatků v sousedním Frýdlantu. Občané města zde za rok platí 790 Kč. Oproti tomu jiná města sváží odpadky zdarma. V našem Liberci je poplatníkem každá fyzická osoba s trvalým pobytem na území statutárního města Liberec. Poplatníkem je také každá fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu k individuální rekreaci na území města, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba. Výše poplatku je zde 492,- Kč/osoba/rok. Tato částka se skládá z částky 250,- Kč za kalendářní rok, a z částky 242,- Kč za kalendářní rok.

Ve vyhlášce se také dočtete, že skutečné náklady za kalendářní rok 2015 na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu činily celkem 61.729.873,- Kč a byly rozúčtovány takto: náklady celkem 61.729.873,- Kč děleno celkovým počtem poplatníků 109.862 = 562,- Kč. Z této částky je stanovena sazba poplatku dle Čl. 4 odst. 1 písm. b) vyhlášky ve výši 242,- Kč. Nahlédnutím do schváleného rozpočtu města pro rok 2016 i 2017 zjistíme, že město plánuje příjmy z tohoto poplatku na 45.000.000,- Kč. Znamená to tedy, že poplatky řádně platí asi jen 91.500 osob. Jak už to tak bývá, ti slušní doplácejí na ty, co neplatí a nelámou si tím hlavu.

 

Mezi ty slušné a poctivé patří zejména senioři, kteří ze svých malých důchodů řádně odpady platí. Určitě by stálo za úvahu, zda právě jim by město nemělo ulevit tím, že jím platbu za odpady odpustí. Příklad si můžeme brát v jiných městech. Například v Brandýse nad Labem či Roztokách jsou lidé starší 75 let od placení poplatků osvobozeni, v Kladně dokonce již osoby starší 70 let. V jiných městech, jako jsou Říčany či Králův Dvůr, mají senioři alespoň slevu, v posledně zmíněném městě jí mají i děti do 15 let. A jsou samozřejmě města, kde se odpad neplatí vůbec, v našem kraji je to například Česká Lípa. A jde to. Bez zbytečných řečí a sloganů. Pokud se městu a státu daří a jsou v dobré finanční kondici, měly by myslet především na své občany. A senioři v našem městě by si zasloužili, aby jim město formou prominutí poplatků za odpady poděkovalo za to, co pro další generace udělali.

 

A tak tedy jak jsem řekla na začátku tohoto textu – pokud se stále bavíme o nutnosti naše seniory podpořit, pak jako město takové možnosti máme. A toto je jedna z nich. Stačí chtít. V rozpočtu je najdeme velmi snadno.