Obecně závazné vyhlášky jsou zastupitelstvem města schvalovány a rušeny, ale málokdy je veřejnost dostatečně informována o tom, co přinášejí nebo co mění.

Tak je tomu i u nové vyhlášky č. 6/2016., o nočním klidu, kterou Zastupitelstvo města přijalo na svém zasedání 15. 12. 2016, na základě účinnosti novely zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích. Tato vyhláška je platná od 1. 1. 2017 a mnoho lidí nemá stále jasno, jak je to s možností konání soukromých venkovních party a akcí typu oslav narozenin, svatby, apod. I proto jsme se rozhodli pro zveřejnění několika důležitých informací.

 

Dle výše uvedeného zákona již obec nemůže udělovat výjimky z doby nočního klidu na základě rozhodnutí rady obce, jako tomu bylo dříve. Ty akce, kde je povolena doba nočního klidu kratší nebo žádná, stanoví obec přímo v textu své obecně závazné vyhlášky nebo v její příloze. Ta liberecká povoluje dobu nočního klidu dobou kratší cca ve třech desítkách případů.

 

Jelikož je tato obecně závazná vyhláška včetně přílohy platná pro celé území, a nikoliv jen na konkrétní akci, stačí sledovat úřední desku a na datum uvedených akcí ve  vyhlášce či  příloze si svoji akci naplánovat. Není potom nutné již někomu svou akci nahlašovat a žádat o povolení.

Připomeňme jen, že zákaz rušení nočního klidu se vztahuje na celé území obce bez rozlišení, zda případný hluk vzniká ve venkovním či vnitřním prostoru.

 

Samotnou vyhlášku včetně přílohy najdete na webových stránkách:

http://www.liberec.cz/cz/obcan/urad/vyhlasky-narizeni/vyhlasky/cislo-6-2016-obecne-zavazna-vyhlaska-statutarniho-mesta-liberec-nocnim-klidu.html

 

Za zmínku na dobu prázdnin, kdy je v příloze vyhlášky stanovena výjimka, stojí tyto akce:

O pohár primátora v požárním útoku, 5 hudebních akcí v Restauraci na Liberecké přehradě, Závody dračích lodí, Léto na náměstí, Benátská noc(!), Freestyle Football, Big ´O´ Band, Bohemia Jazz Fest, Letní setkávání s divadlem, Summer Fest, Vratislavické slavnosti, Hudební festival Vraťák, Letní kino Lidové sady

 

Jan Čmuchálek a Martina Rosenbergová, zastupitelé zvoleni za ČSSD