Jsou materiály, které se na jednání zastupitelstva neustále vrací, jako pověstní dobří holubi. Odmítnuté a nepodpořené odletí, aby Vám na příštím jednání zase přistály na stole. Takovým nechtěným holubem mezi materiály, které zastupitele v tomto roce projednávali v květnu, červnu i říjnu, je snaha o výkup hráze Veseckého rybníku. A jelikož čekáme, že tento materiál „přiletí“ znovu i v listopadu, rádi bychom se s Vámi poradili.

Možná si ještě pamatujete na srpen roku 2014, kdy hráz rybníka začala prosakovat a město velmi aktivně začalo jednat s majitelem hráze, Povodím Labe s.p., o budoucnosti rybníka. Pozemky kolem něj totiž patří městu, zatímco hráz je majetkem Povodí Labe. A právě z důvodů neuspořádaných vlastnických vztahů se řešení opravy hráze táhne již dlouhou řadu let. Z jednání, která následovala, vyplynulo, že si bezpečnostní úpravy rybníka vyžádají desítky milionů korun. Nejde pouze o rekonstrukci prosakující hráze, ale také o vybudování požeráku a bezpečnostních výpustí. Dokud však nebude hráz a pozemky kolem Tajchu vlastnit jeden majitel, nelze žádat o žádnou protipovodňovou dotaci, ze které by tato opatření byla v budoucnu možná uhradit. Povodí Labe tedy začalo připravovat celkovou rekonstrukci hráze a objektů Veseckého rybníka. Kvalifikovaný propočet nákladů na realizaci výše uvedené akce byl v roce 2014 vyčíslen na 14 mil. Kč. Financování akce Povodí Labe, s.p. předpokládalo z dotačního programu MZe, Podpora prevence před povodněmi – III. etapa. A město Liberec se tehdy s Povodím dohodlo, že na něj své pozemky bezplatně převede.

Po komunálních volbách v roce 2014 se nové vedení města rozhodlo, že tuto dohodu nenaplní a že se bude snažit získat hráz naopak výkupem do majetku svého, poté se pokusí získat dotaci a následně se domluví s Povodím o zajištění technicko-bezpečnostního dohledu za roční úplatu. Celkové náklady na tuto akci jsou předpokládané v následné výši: jednorázové, tedy kupní cena 2.250.000,- Kč, jednorázová oprava 14.000.000,- Kč (z toho dotace 85%, pokud jí ovšem město sežene, jinak celou částku hradí samo), rekultivace celého prostoru Veseckého rybníku 1.500.000,- Kč a každoroční, které zahrnují údržbu celého prostoru, rekreace 200.000,- Kč, pravidelná údržba hráze 100.000,- Kč a již zmiňovaný provoz, dohled 15.000,- Kč.

Přestože je materiál předkládán na jednání zastupitelstva opakovaně a je dokonce součásti různých obchodů s hlasováním, ne a ne najít podporu většiny, tedy 20 zastupitelů. Řada z nich si myslí, že by město mělo prioritně pečovat o svůj vlastní majetek, který chátrá, a jehož opravy jsou neustále odsouvány za rok 2018, kdy budou další komunální volby. Ať už se jedná o velmi nutnou a nezbytnou opravu budovy URAN, nebo plánované opravy plaveckého bazénu, a mnohé další. Tak trochu podle hesla, po nás potopa. Povodí Labe bylo na rekonstrukci připravené a dá se předpokládat, že by i na zmíněné dotace dosáhlo snadněji než město.

Druhým zádrhelem v projednávání této věci je naprostá neschopnost předkladatele, tedy náměstka Korytáře, sdělit zastupitelům, jakou představu má o nejbližším okolí rybníka, jakou rekreační zónu by tam vlastně chtěl vytvořit, tak aby nebylo toto oblíbené místo zdejších obyvatel zasaženo a poničeno nevhodnými zásahy i nekontrolovatelným počtem možných budoucích rekreantů. Tato chybějící vize je asi největší překážkou v tomto jednání. Je velká škoda, že vedení města neudělá projednání s místními občany, jak by si právě oni případnou revitalizaci vlastně představovali.

Je tu ale také otázka, proč se nevrátit k původní dohodě a rekonstrukci a rekultivaci prostoru nechat na Povodí Labe, které se logicky a správně o lokalitu stará. Není to Povodí, kdo by opravovat a zvelebovat nechtělo. Je to město Liberec, které jeho snahu zablokovalo, aniž by vlastně fakticky vysvětlilo, proč.

A co Vy? Bydlíte právě v okolí Tajchu? Napište nám, jakou představu či obavy máte právě Vy a pomozte nám ke správnému rozhodnutí. Veškeré Vaše podněty zasílejte na martinarosenbergova@seznam.cz. My Vám za ně předem děkujeme.